Contacten met ouders

We vinden het contact met ouders erg belangrijk; zij zijn immers de belangrijkste partners in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Naar ouders toe is er sprake van een laagdrempelige sfeer; een goede communicatie en een intensief contact is hierbij van groot belang.

We respecteren de diversiteit onder ouders en verwachten dat ook van ouders onderling; er is ruimte voor andersdenkenden en andere culturen. We vragen ouders de christelijke identiteit van de school te respecteren.

Contactmomenten

Elk schooljaar beginnen we met een startgesprek. Hier kunnen de ouders en de nieuwe leerkrachten kennis met elkaar maken en elkaar informeren en bijv. verwachtingen uitspreken. In groep 6, 7 en 8 zijn de leerlingen ook bij deze gesprekken aanwezig.

Daarnaast worden alle ouders nog twee keer per jaar uitgenodigd voor de spreekuurweken; na het eerste rapport is er een tienminutengesprek.

Twee keer per jaar organiseren we een "Kijk wat ik doe middag", waarop de kinderen hun werk aan elkaar en aan de ouders laten zien.

Daarnaast zijn ouders natuurlijk altijd welkom voor een gesprek.