Kinderopvang

Buitenschoolse Opvang (BSO)

In de wijk zijn prima voorzieningen voor voor- en naschoolse opvang. Respectievelijk bij MAM’s kinderopvang aan de Jachtlaan. Kinderen worden gebracht en gehaald van en naar deze opvanglocaties. Daarnaast maken een aantal ouders ook gebruik van een gastouderopvang die de kinderen van en naar school kan brengen.

Overblijven

Het overblijven op De Wegwijzer is goed geregeld. Een  overblijfcoördinator stuurt de groep overblijfmedewerkers aan. In kleine groepen eten leerlingen in de lokalen. 

Op deze site vindt u verder informatie hierover bij het kopje "Overblijven"..

(VVE) Peuterspeelzaal

In onze school hebben we een peuterspeelzaal De kleine Wijzer. Deze peuterspeelzaal vangt kinderen op vanaf 2 jaar. Ook kinderen met een VVE-indicatie vanuit het consultatiebureau. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Peuters zijn welkom vanaf 2 jaar op maandag, dinsdag- en donderdagochtend van 8.10 uur tot 13.30 uur. De kinderen eten een boterham met de pedagogisch medewerker. Dit zijn vaak hele mooie en leerzame momenten met elkaar. 

De peuterspeelzaal en de school werken nauw samen. Door deze samenwerking maken de kinderen een goede start in groep 1 en zorgen wij voor een doorgaande lijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. 

Meer informatie is te verkrijgen via de website van Partou Kinderopvang.