Ouders

We vinden het contact met ouders erg belangrijk; zij zijn immers de belangrijkste partners in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Naar ouders toe is er sprake van een laagdrempelige sfeer; een goede communicatie en een intensief contact is hierbij van groot belang.

We respecteren de diversiteit onder ouders en verwachten dat ook van ouders onderling; er is ruimte voor andersdenkenden en andere culturen. We vragen ouders de christelijke identiteit van de school te respecteren.

Ouderbetrokkenheid

Het is overduidelijk dat betrokkenheid van ouders/ verzorgers bij het leren en ontwikkelen van hun kinderen op school een positief effect heeft op de resultaten van het kind. Betrokken bent u als u thuis vraagt hoe het op school was, huiswerk begeleidt, interesse toont in meegebracht werk....etc.

U bent des te meer betrokken als u de gespreksmomenten op school bezoekt en spreekt met de leerkracht(en) van uw kind(eren)