Onderwijsvorm

In de groepen 1 en 2 is het spelen heel belangrijk; kinderen leren spelend, bijvoorbeeld door de echte wereld na te bootsen. In groep 2 wordt de nieuwsgierigheid m.b.t. taal, lezen en rekenen extra geprikkeld. Zo bereiden we kinderen voor op het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs.

In de volgende groepen werken we met moderne methodieken; We gebruiken coöperatief leren als werkvorm; leerlingen werken veel samen en bedenken zelf oplossingen. Dit verhoogt de motivatie en daagt leerlingen uit.

De Wegwijzer is zich aan het verdiepen in bewegend leren. We passen dit steeds vaker toe in alle groepen. Bewegen tijdens het leren heeft een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. Bewegend leren buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarin duidelijke cognitieve leerdoelen zitten, bijvoorbeeld spellen die gekoppeld zijn aan cijfers, rekensommen, letters of woorden.

Creatieve vorming heeft een duidelijke plaats in het lesprogramma. Verder krijgen kinderen het vak Engels van groep 1 tot en met groep 8.

Ook ICT gaat een steeds belangrijker rol spelen.

Gelijkwaardigheid

We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen, niet van gelijkheid; ieder mens is immers uniek. Zo ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen persoonlijke manier. Zo willen we het eigene van ieder kind respecteren en vinden we het vanzelfsprekend dat kinderen verschillende individuele mogelijkheden/ talenten hebben; dus streven we ernaar het onderwijsleerproces op deze mogelijkheden af te stemmen.

De school heeft oog voor meer dan “intellectuele” vaardigheden en heeft aandacht voor de ontwikkeling van creativiteit, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden en talenten van ieder kind. We maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen omdat we samenwerken belangrijk vinden.