Intensieve taalklas

Leerlingen in groep twee met een taalachterstand kunnen in aanmerking komen voor de intensieve taalklas.

Gedurende een heel schooljaar worden ze in een groep van maximaal 10 kinderen intensief een aantal dagen buiten hun eigen groep begeleid door een leerkracht die hierin gespecialiseerd is.
Het doel is om leerlingen taalvaardiger te maken, dat is beter spreken en luisteren, teksten beter begrijpen en woordenschat uitbreiden.

De Gemeente Apeldoorn subsidieert deze voorziening en we zijn blij met deze mogelijkheid binnen De Wegwijzer.