Ontwikkeling

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. Zo werken we steeds gericht aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Speerpunten voor dit schooljaar zijn o.m.

  • coöperatieve werkvormen;
  • extra aandacht voor het leesonderwijs;
  • ouderbetrokkenheid;
  • ICT
  • de doorgaande lijn in de school

Verder gaan we dit schooljaar, in nauw overleg met de Medezeggenschapsraad, werken aan een nieuw schoolbeleidsplan. In de loop van dit jaar zal een ouder-, leerling en medewerkerstevredenheidsonderzoek worden gehouden, zodat we de bevindingen van velen kunnen meenemen.

Leerkrachten en directie volgen regelmatig nascholing op diverse onderwerpen.