Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten dat zo veel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

 

Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet

PCBS De Wegwijzer gaat voor passend onderwijs. Binnen de beschikbare middelen wordt het onderwijs zo goed mogelijk op maat gegeven en gaan we op zoek naar wat een kind nodig heeft; dat betekent dat de zorgleerlingen goed worden begeleid. Dat betekent ook dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Wanneer deze zijn bereikt zal er gekeken worden naar andere specifieke onderwijsvoorzieningen; ’gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’.

Hier kunt u ons Schoolondersteuningsprofiel downloaden.