De school

De Wegwijzer is een Protestants-christelijke school in de wijk Orden, die ook bezocht wordt door kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden en dat is mooi. Het is goed elkaar te ontmoeten en vanuit respect met elkaar om te gaan.

 

Het team

Leerkrachten op De Wegwijzer werken enthousiast samen als een team van mensen met verschillende kwaliteiten. Teamleden ondersteunen elkaar, waarderen elkaar, ontwikkelen samen, hebben oog voor elkaar, inspireren en motiveren elkaar en spreken elkaar aan op zaken die nog beter kunnen.  Leerkrachten houden hun vak bij en werken samen aan hun ontwikkeling en die van de school. Op de Wegwijzer werken we vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de school, voor alle kinderen van de school.