De school

De Wegwijzer

De Wegwijzer is een protestants-christelijke school in de wijk Orden, die ook bezocht wordt door kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden en dat is mooi. Het is goed elkaar te ontmoeten en vanuit respect met elkaar om te gaan.

 

Op De Wegwijzer

Op De Wegwijzer dagen we kinderen uit om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor die keuzes. Zo krijgen kinderen de kans om een eigen inbreng te hebben in hun leren en in de planning van hun activiteiten, waardoor ze zich meer verantwoordelijk kunnen voelen voor hun eigen leerproces.

We willen kinderen helpen zich voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij van de toekomst.

Zo bereiden we kinderen voor op een informatie- en netwerkmaatschappij. We oefenen kinderen in vaardigheden als samenwerking, probleemoplossend denken, planmatig werken, intercultureel begrip, omgang met ICT, communicatieve vaardigheden en het kunnen ‘leren’. 

De school heeft oog voor meer dan “intellectuele” vaardigheden en heeft aandacht voor de ontwikkeling van creativiteit, sociale en motorische vaardigheden en talenten van ieder kind. We maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen omdat we samenwerken belangrijk vinden.