Menu

Onze missie & visie

DSCF6641 highres

Onze visie

De Wegwijzer biedt kwalitatief goed onderwijs. Het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van elke leerling. Elk kind is uniek! Wij zorgen ervoor dat iedere leerling zich gezien en gehoord voelt en dat het zichzelf mag zijn. Als leerkracht hebben we positieve en hoge verwachtingen; deze spreken we ook uit.

Binnen een gestructureerde leeromgeving bieden we ruimte voor persoonlijke groei. Daarbij kijken we verder dan cognitieve vaardigheden. We zetten in op ontwikkeling van culturele, sociale en motorische vaardigheden. Hierbij is aandacht voor de talenten van leerlingen.

We willen leerlingen helpen zich voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij van de toekomst, door cultuur educatie en 21-eeuwse vaardigheden aan te leren zoals; samenwerking, probleemoplossend denken, planmatig werken en omgang met ICT en communicatieve vaardigheden. 

DSCF6891 highres

Identiteit

PCBO De Wegwijzer is vanuit de veelkleurige Christelijke identiteit een open basisschool; vanuit onze kernwaarden en onze levensbeschouwelijke visie is elke leerling welkom!

DSCF6813 highres

Werken vanuit autonomie

Op De Wegwijzer stimuleren wij leerlingen om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en gedrag. Wij bieden de leerlingen de kans om een eigen inbreng te hebben in hun leren en in de planning van hun activiteiten. Dit is mogelijk door te werken vanuit hoofd, hart en handen. 

De Kanjertraining en ME+U kidz zijn daarin methodieken om de kinderen in hun autonomie te helpen ontwikkelen.