Menu

Kinderopvang

DSCF6585 highres

Buitenschoolse Opvang (BSO)

In de wijk zijn prima voorzieningen voor voor- en naschoolse opvang bij MAM’s kinderopvang aan de Jachtlaan. Kinderen worden gebracht en gehaald van en naar deze opvanglocaties. Daarnaast maakt een aantal ouders ook gebruik van een gastouderopvang die de kinderen van en naar school kan brengen.

DSCF6487 highres

(VVE) Peuterspeelzaal

In onze school hebben we peuterspeelzaal De kleine Wijzer. Deze peuterspeelzaal vangt kinderen op vanaf 2 jaar. Ook kinderen met een VVE-indicatie vanuit het consultatiebureau. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Peuters zijn welkom vanaf 2 jaar op maandag, dinsdag- en donderdagochtend van 8.10 uur tot 13.30 uur. De kinderen eten een boterham met de pedagogisch medewerker. Dit zijn vaak hele mooie en leerzame momenten met elkaar. De peuterspeelzaal en de school werken nauw samen. Door deze samenwerking maken de kinderen een goede start in groep 1 en zorgen wij voor een doorgaande lijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. De VVE wordt aangeboden samen met Partou Kinderopvang.

Partou.nl