Wat vinden wij belangrijk?

We vinden het belangrijk een sfeer te creëren waarbinnen kinderen zich voelen veilig, geaccepteerd door medeleerlingen en leerkracht; het is een voorwaarde om tot goede ontwikkeling te komen. Uitgangspunt is dat kinderen met plezier naar school gaan en een gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen.

Leerkrachten ondersteunen het zelfvertrouwen van kinderen, zijn alert op het geven van positieve reacties. Fouten maken mag en de kinderen krijgen de kans om die te corrigeren.

We hebben aandacht voor rust, orde en regelmaat, zodat kinderen in een duidelijke omgeving tot ontwikkeling kunnen komen.

Als leerkrachten hebben we positieve verwachtingen van kinderen; dit spreken we uit.