Klimaat

 

We vinden het belangrijk een sfeer te creëren waarbinnen kinderen zich veilig voelen, geaccepteerd door medeleerlingen en leerkracht; het is een voorwaarde om tot goede ontwikkeling te komen. Uitgangspunt is dat kinderen met  plezier naar school gaan en een gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen.

Leerkrachten ondersteunen het zelfvertrouwen van kinderen, zijn alert op het geven van positieve reacties. Fouten maken mag en de kinderen krijgen de kans om die te corrigeren.

We hebben aandacht voor rust, orde en regelmaat, zodat kinderen in een duidelijke omgeving tot ontwikkeling kunnen komen.

Als leerkrachten hebben we positieve verwachtingen van kinderen; deze spreken we uit.