Enthousiaste ouders

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, die een belangrijke rol spelen in de organisatie van een groot aantal activiteiten voor de kinderen van de school. 

De ouderraad is samengesteld uit ouders van kinderen die op onze school zitten. De ouderraad werkt en denkt mee om activiteiten te organiseren ten behoeve van de leerlingen. Zo organiseert de ouderraad bijv. de avondvierdaagse en helpt mee bij het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer.

De ouderraad

Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

Alouske van der Lijn

Daarnaast wordt door de ouderraad door middel van een brief aan het begin van het schooljaar een beroep op u als ouder gedaan om hulp te verlenen bij activiteiten. Vele handen maken immers licht werk!