Samenwerking

Markant Cultuureducatie

We nemen deel aan activiteiten van Cultuurwijzer Apeldoorn. Zij verzorgen de coördinatie tussen de culturele instellingen en alle scholen in Apeldoorn, waardoor het cultuurmenu ontstaat. Voor alle groepen worden er elk jaar activiteiten georganiseerd. 

Brede school

De Wegwijzer maakt deel uit van Brede School Orden. Dit is een samenwerkingsverband tussen vijf scholen  en stichting Stimenz, CODA, Markant en Accres.

Allerlei leuke, sportieve en educatieve activiteiten voor kinderen worden met gezamenlijke inspanning gerealiseerd. Sommige activiteiten vinden onder schooltijd plaats, de meeste daarna.

Logopedie

Wij zijn Astrid de Sonnaville & Lysa Brokelman en wij zijn als logopedist op 'de Wegwijzer'. Wij werken voor Logopediepraktijk Gelderland, gevestigd aan Orderparkweg 5.

Logopediepraktijk Gelderland is een allround logopediepraktijk. Wij behandelen verschillende soorten problematiek op het gebied van stem, spraak, taal, adem, afwijkende mondgewoontes. Denk aan:

- Moeite met het ontwikkelen van een boodschap
- Moeite met zinsbouw van een te kleine woordenschat
- Moeite met een verhaal vertellen
- Taalachterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten
- Regelmatige pijn van hees
- Moeite met eten/drinken - Etc.

Wij zullen eerst onderzoeken wat er aan de hand zijn en met deze gegevens een behandelplan opstellen, waar wij samen met school en ouders aan werken gaan.

Onze werkdagen op 'de Wegwijzer' zijn dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend. Wij vinden het erg leuk om u te ontmoeten op school of in onze praktijk. U kunt ons per mail of telefonisch bereiken.

info@logopediepraktijkgelderland.nl                  

Telefoon: 055-3574345

Overblijven & Buitenschoolse Opvang

Meer over kinderopvang