Kinderen zijn verschillend

We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen, niet van gelijkheid; ieder mens is immers uniek. Zo ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen persoonlijke manier.

We vinden het belangrijk dat het eigene van ieder kind wordt gerespecteerd en vinden het vanzelfsprekend dat kinderen verschillende individuele mogelijkheden/ talenten hebben; dus streven we ernaar het onderwijsleerproces op deze mogelijkheden af te stemmen.

Extra ondersteuning

In elke groep geven we les op in elk geval 3 verschillende niveaus. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen dat  en kinderen die de leerstof al goed begrijpen, mogen versneld door. 2 gespecialiseerde leerkrachten (Intern Begeleiders) helpen de leerkrachten om passend onderwijs te kunnen bieden.

Plusprogramma

Kinderen die meer in huis hebben, hebben meer uitdaging nodig. Met het PlusProgramma biedt Stichting PCBO Apeldoorn onderwijs op maat voor meerbegaafde leerlingen.

Op De Wegwijzer hebben we daarvoor een speciaal programma: Levelwerk