Schoolkeuze

Het kiezen van een basisschool die past bij je kind, is een van de belangrijkste keuzes die je als ouders maakt. De onderwijsvisie van de school moet aansluiten bij wat jij belangrijk vindt. Dit menu item 'Schoolkeuze' geeft antwoorden op de eerste vragen die u waarschijnlijk heeft en die wij dan ook regelmatig van ouders krijgen.

Onderwijs van nu!

Je staat er tijdens het schoolkeuzeproces voor je kind niet zo bij stil. Maar onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Bijvoorbeeld, de ICT revolutie die heeft ook het onderwijs ongekende mogelijkheden geboden en daar maken scholen veelal gebruik van. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan.  

Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legt daarbij accenten op andere plekken. Binnen het opvoedkundig klimaat van de school, hoe het onderwijs er uit ziet, hoe de sfeer is of hoe de school zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en u als ouders.

 

Op de Wegwijzer

Op De Wegwijzer dagen we kinderen uit om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor die keuzes. Zo krijgen kinderen de kans om een ​​eigen inbreng te hebben in hun leren en in de planning van hun activiteiten, waardoor ze zich meer verantwoordelijk kunnen voelen voor hun eigen leerproces.

We willen kinderen helpen zich voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij van de toekomst.

Zo bereiden we kinderen voor op een informatie- en netwerkmaatschappij. We oefenen kinderen in vaardigheden als samenwerking, probleemoplossend denken, planmatig werken, intercultureel begrip, omgang met ICT, communicatieve vaardigheden en het kunnen 'leren'. 

De school heeft oog voor meer dan intellectuele vaardigheden en aandacht voor de ontwikkeling van creativiteit, sociale en motorische vaardigheden en talenten van ieder kind. We maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen omdat we samenwerken belangrijk vinden.