Groepen

Hieronder stellen de groepen van onze school zich graag even aan u voor.

Groep 1

Bij kleuters staat spelend leren centraal. Dit kan door het spel in de huishoek of de bouwhoek maar ook door veel te bewegen en samen te werken. Hier wordt veel gebruik van gemaakt in groep 1. 

Op de foto ziet u twee kleuters die door in gesprek te gaan met elkaar erachter kwamen dat hun kaartjes bij elkaar hoorden. Dit is een speelse manier waarbij alle kleuters lekker actief bezig zijn en op een spelenderwijze leren.

 

Groep 2

Op de Wegwijzer besteden we aandacht aan het omgaan met elkaar. In groep 2 hebben we het gehad over vertrouwen. Wanneer ben je te vertrouwen? Wat is vertrouwen? Wil je te vertrouwen zijn? Eigenlijk zeg je dan dit: Je wilt doen op een manier die fijn is voor jezelf en de anderen.

Hiermee deden we ook een vertrouwensoefening. De kinderen met blinddoek mochten de kinderen zonder blinddoek door het lokaal begeleiden. Dat ging erg goed. Fijn om te zien dat we voor elkaar zorgen en te vertrouwen willen zijn. 

Groep 3

Jij, ik en wij: iedereen hoort erbij! Dat is het motto van onze klas, want wat is het fijn als iedereen erbij hoort. Met de kanjertraining leren we om het groepsgevoel te versterken en hoe we op een goede manier met elkaar om horen te gaan.

In de klas zijn dan ook overal bijtje te vinden: op de deur, op de wandplaten, op de verjaardagskalender, bij onze groepsregels enz.

De beroemdste bij, is ZOEM de bij. Hij leert ons bijna elke dag een nieuwe letter. In de eerste schoolweek hebben we de letters ‘i’ en ‘k’ geleerd en zo konden we al snel het woordje ik lezen. De komende maanden gaat hij ons bijna alle letters van het alfabet leren.

Naast het lezen proberen we ook de nieuwe letters gelijk op te schrijven, zodat we steeds meer woorden kunnen schrijven.

Naast het bezig zijn met al die letters, zijn we ook heel druk met cijfers, want we zijn erachter gekomen, dat je die ook overal tegenkomt. Zelfs in ons leeswerkboek staan de cijfers op volgorde. We zijn momenteel aan het oefenen met de telrij t/m 20, het schrijven van de getallen en wat is meer en minder, en hoeveel meer of minder.

We werken dagelijks in onze werkboeken, maar soms is dat nog best lastig om lang stil te moeten zitten op een stoel. Je ziet ons dat ook regelmatig spelend leren of buiten rekenen, lezen of schrijven, want bewegen en leren gaan heel goed samen.

Groep 4

In groep vier zitten dit jaar 22 leerlingen. Ze zijn allemaal verschillend. De één is goed in voetbal. De ander is heel creatief. De ander is weer heel behulpzaam. Met gezellig gaan we er een heel elkaar en oorspronkelijk jaar van maken. 
We hebben er zin in!!!! 

Groep 5

Groep 5 is weer lekker begonnen aan het nieuwe schooljaar. Ze oefenen om goed en duidelijk te communiceren. Dat doen ze door het duo tekenen. Ze moeten in tweetallen de kleurplaat inkleuren. Zonder bij elkaar te spieken moeten ze aan elkaar uitleggen welk poppetje ze inkleuren, zodat ze dezelfde kleurplaat krijgen. Leren communiceren dus! 

Groep 6

De kop is eraf! We zijn alweer aardig gewend aan het schoolleven in groep 6.  

Om weer aan elkaar en de nieuwe juffen te wennen, doen we wat vaker een spelletje. We hebben voor elkaar een mooi complimenten vel gemaakt. Bij iedere letter van je naam kreeg je van iemand een compliment. Met de muziekles leren we daar een leuk lied bij over complimenten geven 

We doen elke woensdag muziekles. Soms met instrumenten en soms alleen met onze stem en bewegingen. Muziek is superbelangrijk. We merken dat we er erg blij van worden en het schept een band met elkaar. Ook stimuleert het onze hersenen om beter te leren. Dus als we veel liedjes leren kunnen we ze ook op andere momenten in de week tussendoor zingen. 

Verder werken we natuurlijk erg hard. We rekenen elke dag, het leukste is als de juf een rekenspel heeft dat we buiten kunnen doen, zoals deze week met de deelsommen. Spelend leren blijft het leukst! 

Ook spelling, taal en wereldoriëntatie doen we natuurlijk 

Het leukst blijft voor de meeste kinderen toch echt de gymles en wat fijn dat we dat nu 2x in de week doen met een echte gymjuf! 

We gaan er samen vast en zeker een leuk en leerzaam jaar van maken! 

Groep 7

In groep 7 besteden we veel aandacht aan het vak 'Kunst & Cultuur'. Hiermee sluiten wij aan op de doelen die de overheid verplicht stelt. Kunst & Cultuur is een uitgebreid vak en is goed te combineren met andere vakken. Zo komt niet alleen geschiedenis aan bod, maar ook aardrijkskunde en burgerschap. Dit wordt gecombineerd met tekenen of handvaardigheid. Tijdens Kunst & Cultuur wordt er veel samengewerkt. Kinderen helpen elkaar, maar reflecteren ook op elkaars werk. Op deze manier leren zij op een juiste manier tips en tops aan elkaar te geven en ontwikkelden zij een zelf oplossend vermogen. Zo wordt er automatisch gewerkt aan de 21-eeuwse vaardigheden!

Wist u dat door naar kunst te kijken en te reflecteren op kunst, kinderen inzicht krijgen in zichzelf? Op deze manier ontdekken zij hoe zij naar de wereld kijken en dat helpt je om een waardig zelfbeeld te ontwikkelen. Niet alleen voor het kind is dit fijn, maar de mensen om het kind heen leren ook het kind beter kennen.

Op de foto ziet u kinderen uit groep 7 een samenwerkingsopdracht doen. Ze zoeken de juiste informatie bij de juiste zelfportretten en kunstwerken van de negen bekendste kunstenaars van Nederland. Dit koppelen zij aan de tijdlijn van geschiedenis.

Groep 8

Hallo, wij gaan wat vertellen over groep 8. 
Het schooljaar begon met kennismaken en over de vakantie vertellen. We hebben de juffen leren kennen.  We hebben een verjaardagskalender gemaakt en hele leuke spelletjes gespeeld. De volgende dag was voor ons al een normale dag. We starten altijd met het bijbelverhaal en gaan dan bidden. Daarna hebben we gewone vakken. 
In groep 8 gaan we allemaal leuke en spannende dingen doen, zoals kamp, musical en de IEP-toets.