Groepen

Hieronder stellen de groepen van onze school zich graag even aan u voor.

Groep 1

In groep 1 komen de kinderen voor het eerst naar school.  Dat is best even wennen want er wordt heel veel verwacht en de eerste weken zijn zeer dan ook vaak erg moe.

Spelenderwijs leren de kinderen om samen te werken. Tijdens de oefening op de foto moet de hoepel langs alle kinderen, maar de kinderen mochten elkaar niet loslaten. Door samen te werken kon iedereen door de hoepel, superknap!

 

Groep 2

Op de Wegwijzer besteden we aandacht aan het omgaan met elkaar. In groep 2 hebben we het gehad over vertrouwen. Wanneer ben je te vertrouwen? Wat is vertrouwen? Wil je te vertrouwen zijn? Eigenlijk zeg je dan dit: Je wilt doen op een manier die fijn is voor jezelf en de anderen.

Hiermee deden we ook een vertrouwensoefening. Kietelen bij de ander op de rug, hakken of tikken. Als je te vertrouwen bent dan doe je dit op een manier zodat je de ander geen pijn doet. Dit ging heel goed in groep 2. Wat fijn dat wij allemaal te vertrouwen zijn.

Groep 3

In groep drie zijn we bezig met leren lezen.

Elke twee dagen leren we een letter. Met deze letters doen we allerlei oefeningen en spelletjes. Eén oefening ervan is om bij binnenkomst in de klas over de letters te lopen en ze hardop te benoemen. Zo leren we spelenderwijs de letters, zodat we rond de kerstvakantie alle letters kennen en al een boek kunnen lezen. 

We zijn al veel jaren juf van groep drie. Elk jaar vinden we het leesproces weer een wonder. We zijn blij dat we de kinderen hiermee kunnen helpen. 

Groep 4

In groep vier zitten dit jaar 22 leerlingen. Ze zijn allemaal verschillend. De één is goed in voetbal. De ander is heel creatief. De ander is weer heel behulpzaam. Met gezellig gaan we er een heel elkaar en oorspronkelijk jaar van maken. 
We hebben er zin in!!!! 

Groep 5

In groep 5 proberen wij theoretische lessen af te wisselen met praktische lessen. Op deze manier oefenen kinderen met de doelen in de praktijk en door het ontdekken en ervaren beklijft het geleerde beter. Zo hebben wij bijvoorbeeld zelf gezonde snacks gemaakt in de klas tijdens het thema 'Eet smakelijk' van Blink aardrijkskunde. 
Tot slot proberen wij de lessen kunst en cultuur zo betekenisvol mogelijk te maken door bijvoorbeeld handvaardigheid, tekenen of kunst- en cultuureducatie te koppelen aan een project, een thema of aan de zaakvakken.
In de klas is altijd duidelijk te zien waar de leerlingen mee bezig zijn, kom gerust eens kijken!

Groep 6

In groep 6 zijn we druk bezig met groepsvormende activiteiten. Wij noemen de eerste weken van het schooljaar ook wel de Gouden weken. 

Op deze oefening moesten wij proberen onze heupen omhoog te brengen, zonder dat onze voeten contact met elkaar verliezen. 

Wij maken in groep 6 nu ook kennis met een nieuw vak, namelijk Blits (studievaardigheden). Wij ontdekken hoe we slimme strategieën kunnen inzetten om effectiever te studeren en beter te plannen. 

Groep 7

In groep 7 besteden we veel aandacht aan het vak 'Kunst & Cultuur'. Hiermee sluiten wij aan op de doelen die de overheid verplicht stelt. Kunst & Cultuur is een uitgebreid vak en is goed te combineren met andere vakken. Zo komt niet alleen geschiedenis aan bod, maar ook aardrijkskunde en burgerschap. Dit wordt gecombineerd met tekenen of handvaardigheid. Tijdens Kunst & Cultuur wordt er veel samengewerkt. Kinderen helpen elkaar, maar reflecteren ook op elkaars werk. Op deze manier leren zij op een juiste manier tips en tops aan elkaar te geven en ontwikkelden zij een zelf oplossend vermogen. Zo wordt er automatisch gewerkt aan de 21-eeuwse vaardigheden!

Wist u dat door naar kunst te kijken en te reflecteren op kunst, kinderen inzicht krijgen in zichzelf? Op deze manier ontdekken zij hoe zij naar de wereld kijken en dat helpt je om een waardig zelfbeeld te ontwikkelen. Niet alleen voor het kind is dit fijn, maar de mensen om het kind heen leren ook het kind beter kennen.

Op de foto ziet u kinderen uit groep 7 een samenwerkingsopdracht doen. Ze zoeken de juiste informatie bij de juiste zelfportretten en kunstwerken van de negen bekendste kunstenaars van Nederland. Dit koppelen zij aan de tijdlijn van geschiedenis.

Groep 8

Hallo, wij gaan wat vertellen over groep 8. 
Het schooljaar begon met kennismaken en over de vakantie vertellen. We hebben de juffen leren kennen.  We hebben een verjaardagskalender gemaakt en hele leuke spelletjes gespeeld. De volgende dag was voor ons al een normale dag. We starten altijd met het bijbelverhaal en gaan dan bidden. Daarna hebben we gewone vakken. 
In groep 8 gaan we allemaal leuke en spannende dingen doen, zoals kamp, musical en de IEP-toets.