Onderwijs

We willen voor ieder kind een plezierige en zinvolle tijd op de basisschool. Een tijd waarin elk kind zich naar vermogen breed kan ontwikkelen. We dagen kinderen uit om hun talenten te ontdekken en te laten groeien, uitdagingen aan te gaan en hun persoonlijkheid en motivatie te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken bieden we leerlingen onderwijs voor hoofd, hart en handen in een veilige omgeving.

Onderwijs van de toekomst

We dagen kinderen uit om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor die keuzes. Zo krijgen kinderen de kans om een eigen inbreng te hebben in hun leren en in de planning van hun activiteiten, waardoor ze zich meer verantwoordelijk kunnen voelen voor hun eigen leerproces.

We willen kinderen helpen zich voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij van de toekomst. Door onderwijs te geven dat leerlingen begeleidt in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.

Zo bereiden we kinderen voor op een informatie- en netwerkmaatschappij. Dat betekent dat we kinderen oefenen in vaardigheden als samenwerking, probleemoplossend denken, creativiteit, planmatig werken, intercultureel begrip, omgang met ICT, communicatieve vaardigheden en het kunnen 'leren'.