Kanjertraining

Op onze school werken we met de kanjermethodiek. Deze methodiek helpt leerlingen positief en negatief gedrag te herkennen en eigen gedrag zo nodig te veranderen. Door de hele school wordt dezelfde werkwijze en aanpak gevolgd.

De basisregels van de kanjermethodiek staan op de posters in elke groep.