Plusprogramma

Binnen onze PCBO visie op begaafdheid staan de zijnskenmerken van meer- en hoogbegaafde kenmerken van kinderen centraal. Wanneer je kind meer- of hoogbegaafd is, zetten wij ons in voor het realiseren van passend onderwijs.  

Dit doen we door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Het PCBO Plusprogramma bestaat uit drie pijlers waar vanuit we je kind, jou als ouder en onze PCBO-scholen ondersteunen. U vindt deze pijlers hier.